طراحی و محاسبات موتورخانه (دوره حضوری) | تاسیسات نوین | تاسیسات مکانیکی

آیا دوست دارید طراحی و محاسبات موتورخانه را کامل و حرفه ای یاد بگیرید؟
یادگیری کامل اصول طراحی و محاسبات اجزای موتورخانه چقدر برای شما جذاب است؟
یک بار برای همیشه از شر آموزش های طراحی و محاسبات موتورخانه خلاص شوید.

پاسخ اصلی سوال‌های بالا، یک دوره آموزشی جامع است.

1 15 2021 11 48 58 PM - دوره جامع طراحی و محاسبات موتورخانه (دوره حضوری)

محتوای این آموزش ارزشمند در دو بخش اصلی گردآوری شده است.

طراحی و محاسبات گام به گام موتورخانه
بازدید گروهی از موتورخانه 

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین طراح و محاسب
مهندسین ناظر
مجریان و پیمانکاران محترم

مکان آموزش حضوری

20 ساعت – مشهد (شروع دوره از اواخر فروردین ماه، ساعت و روز کلاسها پس از ثبت نام با هنرجویان هماهنگ خواهد شد)

ظرفیت دوره های حضوری محدود است، پس همین الان ثبت نام کنید تا از تخفیف ویژه بهره مند شوید

unnamed 1 - دوره جامع طراحی و محاسبات موتورخانه (دوره حضوری)
سرفصل دوره جامع طراحی و محاسبات موتورخانه

 1- هدف از طراحی موتورخانه 

دفترچه محاسبات تجهیزات
تعیین مشخصات و تهیه جدول مشخصات تجهیزات مرکزی
طبقه بندی تجهیزات تولید انرژی سرمایش و گرمایش (چیلرها – دیگها)
برج خنک کننده
تجهیزات انتقال آب و سیرکولاسیون آب (پمپها)
منابع انبساط
سختیگیر
فلودیاگرام و نقشه D&ID

 2- اطلاعات لازم جهت طراحی موتورخانه 

بار گرمایی کلیه فضاها
بار سرمایی کلیه فضاها
میزان آبگرم مصرفی
میزان آب شرب مصرفی به صورت روزانه
سختی آب محل
ابعاد و فواصل
شرایط آب و هوایی محل پروژه

 3- ابزار لازم برای طراحی موتورخانه 

آشنایی با روشهای طراحی
کاتالوگ تجهیزات
جدول و منحنی های مختلف
تسلط به واحهای مختلف

 4- شناخت مراجع معتبر 

مقررات ملی ساختمان
نشریات سازمان برنامه و بودجه (نشریه 128)
کلیه هندبوکهای ASHRAE
هندبوک Carrier و Carrier TDP
کتب فارسی (تالیفی و ترجمه شده)

 5- الزامات معماری موتورخانه ها 

بهترین موقعیت موتورخانه در ساختمان
مساحت مورد نیاز برای موتورخانه
فضای بارانداز موردنیاز در موتورخانه ها
درب موتورخانه ها
نور مورد نیاز در موتورخانه ها
کف سازی مناسب در موتورخانه ها و آبرو های مورد نیاز در موتورخانه ها
تهویه مناسب برای تامین هوای احتراق (تهویه طبیعی – تهویه مکانیکی)

 6- معرفی تجهیزات 

تجهیزات گرمایشی

دیگ آبگرم
دیگ تقطیری
دیگ آب داغ
دیگ بخار

تجهیزات سرمایشی

چیلرها (چیلر تراکمی – چیلر جذبی)
چیلر تراکمی جا به جایی مثبت – چیلر تراکمی گریزاز مرکز
چیلر جذبی تک اثره – چیلر جذبی دو اثره
برج خنک کننده

مبدل ها

مبدل پوسته و لوله ای
مبدل صفحه ای
مبدل کویلی (منبع کویلی).

پمپ

پمپ سیرکولاسیون
پمپ تحت فشار (بوستر پمپ)
پمپ جا به جایی مثبت (پمپ گازوئیل)

تجهیزات تامین آب نرم

سختیگیر رزینی
 Pot Feeder

منابع انبساط

منابع انبساط باز
منابع انبساط بسته

Blue Star 1 - دوره جامع طراحی و محاسبات موتورخانه (دوره حضوری)

 7- دیگهای آبگرم 

طبقه بندی دیگها

طبقه بندی بر اساس دما و فشار
طبقه بندی دیگها بر اساس جنس بدنه دیگ
طبقه بندی دیگها بر اساس تعداد پاس دود (دیگ های دوپاس–دیگ کوره برگشتی–دیگ سه پاس – دیگ چهار پاس).
طبقه بندی دیگ بر اساس تقطیری و غیر تقطیری (دیگ تقطیری استینلس استیل – دیگ تقطیری آلومینیوم سیلیکون)
عوامل تاثیر گذار در انتخاب دیگهای گرمایشی
مقایسه فنی و اقتصادی دیگ های فولادی و دیگ های تقطیری

بار گرمایشی پروژه

برآورد بار گرمایشی فضاها
برآورد بار گرمایشی آبگرم مصرفی
انتخاب دیگ گرمایشی آبگرم و تقطیری
کنترل ظرفیت دیگ های آبگرم و تقطیری

دودکش

تعریف تخلیه دود (Draft) و تعریف تخلیه طبیعی دود و تخلیه مکانیکی دود
روشهای محاسبه قطر دودکش
مقایسه فرمولهای محاسبه قطر دودکش با یکدیگر و انتخاب بهترین روش سایزینگ

 8- مشعل 

طبقه بندی مشعل ها از نظر نوع سوخت مصرفی
نحوه احتراق
کنترل ظرفیت مشعل ها

 9- منابع سوخت 

منبع سوخت اصلی و روزانه
محاسبه ظرفیت منبع سوخت
سیستم تغذیه مشعل گازوئیل سوز

سیستم مکشی
سیستم ریزشی
سیستم سیفونی

لوله کشی گازوئیل (لوله رفت گازوئیل – لوله برگشت گازوئیل – سایزینگ لوله کشی گازوئیل)
تعیین مشخصات پمپ گازوئیل

 10- تامین آبگرم مصرفی 

مبدل آبگرم کویلی

محاسبه حجم منبع آبگرم
محاسبه اختلاف دمای لگاریتمی
محاسبه سطح کویل
محاسبه افت فشار کویل ، منبع کویلی
کنترل ظرفیت منابع آبگرم کویلی
الزامات اجرایی منابع آبگرم کویلی
انتخاب منبع آبگرم بر اساس نرم افزار

مبدل صفحه ای

تعیین ظرفیت مبدل صفحه ای
کنترل ظرفیت مبدل صفحه ای در سیکل آبگرم مصرفی
مقایسه سیستم تامین آبگرم صفحه ای و منبع کویلی

 11- منابع انبساط 

تعریف منابع انبساط بر اساس عملکرد حرارتی وعملکرد هیدرونیکی
ویزگی های سیستم بسته
تعریف نقطه مرجع فشار
بررسی موقعیت قرارگیری منبع انبساط در سیستم هیدرونیک
برآورد حجم آب در سیستم هیدرونیک
منبع انبساط باز (اتمسفریک)

محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز در سیستم هیدرونیک
تعریف منبع انبساط باز بر اساس جزئیات ارائه شده در هندبوک Carrier

منبع انبساط بسته متعارف با سطح تماس آب و هوا

محاسبه ظرفیت منبع انبساط بسته متعارف
ارائه نحوه عملکرد منبع انبساط بسته متعارف در سیستم هیدرونیک
ایرسپراتور
ایرترول
کنترل ظرفیت منبع انبساط بسته متعارف

منبع انبساط بسته بدون تماس آب و هوا (دیافراگمی)

محاسبه ظرفیت منبع انبساط دیافراگمی در سیستم هیدرونیک
ارائه نحوه عملکرد منبع انبساط بسته دیافراگمی در سیستم هیدرونیک.
کنترل ظرفیت منبع انبساط بسته دیافراگمی

 12- محاسبه قطر لوله در منابع انبساط 

قطر لوله رفت و برگشت انبساط باز بر اساس فرمول ارائه شده در نشریه 128
قطر لوله انبساط در سیستم باز و بسته بر اساس جداول ASHRAE
محاسبه قطر لوله انبساط بر اساس نرخ افزایش حجم آب
مقایسه انواع روشهای محاسبه سایز لوله انبساط با یکدیگر.
محاسبه سایز لوله پرکن آب نرم در منابع انبساط باز و بسته

hirf image - دوره جامع طراحی و محاسبات موتورخانه (دوره حضوری)

 13- سیستم لوله کشی 

سیستم لوله کشی باز و بسته
فیزیک مسیر (قطر لوله – زبری جدار لوله)
مشخصات جریان (دبی آب – سرعت آب – افت فشار)
روش محاسبه سایز لوله کشی با استفاده از نرم افزار
تفاوت سایزینگ سیستم لوله کشی در سیستم باز و بسته
سایزینگ کلکتورها در سیستمهای هیدرونیک و سیستم باز

 14- پمپ 

انواع پمپ 

انواع پمپ بر اساس عملکرد
انواع پمپ بر اساس کوپلینگ
انواع پمپ بر اساس کارکرد
انواع پمپ بر اساس ساختار

نحوه عملکرد پمپ گریز از مرکز و مفهوم دبی و افت فشار در پمپ ها
مفهوم NPSH در پمپ گریز از مرکز

مفهوم NPSHR و NPSHA در پمپ گریزازمرکز
مفهوم کاویتاسیون در پمپهای گریز از مرکز و ارتباط آن با NPSH

منحنی پمپ

دبی جریانی
هد (افت فشار)
راندمان پمپ
اندازه ورودی و خروجی پمپ
سرعت دوران پروانه پمپ
اندازه قطر پروانه
مقدار NPSHR

پمپ های سری و پمپ های موازی
منحنی عملکرد سیستم و تعیین مشخصات پمپ بر اساس منحنی سیستم
نکات انتخاب پمپ سیرکولاسیون در پروژه های عمرانی (ساختمانی)
برآورد دبی در پمپ های سیرکولاسیون

تعیین دبی در سیستم سرمایشی (فنکویل – هواساز – چیلر)
تعیین دبی در سیستم گرمایشی (فنکویل – هواساز – دیگ)
تعیین دبی در سیستم برج خنک کننده
تعیین دبی در مدار آبگرم مصرفی با منبع کویلی
تعیین دبی در مدار آبگرم مصرفی با مبدل صفحه ای
تعیین دبی در مدار برگشت آبگرم مصرفی
تعیین دبی پمپ مخلوط کننده آبگرم دیگ (فولادی)

تعیین افت فشار

افت فشار در سیستم هیدرونیک
افت فشار در سیستم باز
افت فشار در سیستم برج خنک کننده

بررسی عملکرد پمپ در سیستم باز

نحوه انتخاب بوستر پمپ در سیستم آبرسانی
نحوه انتخاب بوستر پمپ در سیستم آتش نشانی
منبع تحت فشار دیافراگمی در بوستر پمپ ها
تدوین جدول مشخصات پمپها جهت تامین پمپ

 15- تجهیزات تامین آب نرم 

سختیگیر رزینی

نحوه عملکرد سختیگیر رزینی
محاسبه طرفیت سختیگیر در سیستم هیدرونیک
انتخاب سختیگیر رزینی با استفاده از نرم افزار
ملاحظات انتخاب سختیگیر در ساختمان های بلند مرتبه

سختی گیر مغناطیسی ، سختیگیر اولتراسونیک
Pot Feeder

نحوه عملکرد این قطعه در سیستم هیدرونیک
محاسبه ظرفیت Pot Feeder در سیستم هیدرونیک

 16- تجهیزات تامین سرمایش (چیلر) 

حلقه های تامین سرمایش در یک ساختمان
طبقه بندی چیلرها بر اساس سیکل کارکرد

سیکل تبرید تراکمی

سیکل تبرید تراکمی بر اساس کندانسور : آب خنک – هواخنک
سیکل تبرید تراکمی بر اساس نوع اواپراتور : اواپراتور Flooded – اواپراتور DX
سیکل تبرید تراکمی بر اساس نوع کمپرسور : چیلر سیلندر-پیستونی – چیلر اسکرال – چیلر اسکرو – چیلر سانتریفوژ

سیکل تبرید جذبی

سیکل تبرید جذبی بر اساس انرژی : چیلر جذبی آبگرم – سیکل تبرید آبداغ – سیکل تبرید بخار – سیکل تبرید شعله مستقیم
سیکل تبرید جذبی بر اساس نوع جاذب و مبرد : مبرد آب ؛ جاذب لیتیوم بروماید – مبرد آمونیاک ؛ جاذب آب
سیکل تبرید جذبی بر اساس تعداد ژنراتورها : چیلر تک اثره – چیلر دو اثره

ظرفیت چیلر

ظرفیت اسمی چیلر
ظرفیت واقعی چیلر
ضرایب اصلاحی جهت تعیین ظرفیت چیلر

الزامات اجرایی چیلرها در پروژه های عمرانی

 17- برج خنک کننده 

انواع برج خنک کننده : برج خنک کننده جریان متقاطع – برج خنک کننده جریان مخالف
بررسی عملکرد برج های خنک کننده بر روی نمودار سایکرومتریک
مفاهیم دمایی برج خنک کننده

دامنه دمایی
نزدیکی Approach
راندمان برج خنک کننده و بررسی نمودارهای راندمانی بر اساس هندبوک ASHRAE

عوامل تعیین کننده در تعیین ظرفیت برج های خنک کننده.
مصرف آب در برج خنک کننده

مصرف آب بدلیل زیر آب زنی و کنترل غلظت (Bleed-Off)
پرت آب بدلیل جریان باد (Drift)
تبخیر آب جریانی در کندانسور (Evaporative)

روشهای جلوگیری از ورود هوا به سیکل سیرکولاسیون برج خنک کننده
روشهای کنترل ظرفیت برجهای خنک کننده
الزامات اجرایی برج های خنک کننده در پروژه های عمرانی

 18- سیستمهای سرمایش و گرمایش هیبرید 

 19- تشریح موتورخانه ها بر اساس دبی جریانی 

تشریح موتورخانه های دوفصلی دبی ثابت (سیستم اجرایی متداول در ایران)
تشریح موتورخانه های دو فصلی دبی متغیر (موتورخانه اولیه و ثانویه – موتورخانه اولیه دور متغیر)

 20- عایق کاری موتورخانه 

انواع متریال عایق مورد استفاده در ایران
انتخاب ضخامت عایق بر اساس مقررات ملی و استاندارد ASHRAE
الزامات اجرایی عایقکاری موتورخانه های سرمایشی و گرمایشی

 21- بررسی نکات اجرایی و فنی در موتورخانه های سرمایشی و گرمایشی 

 22- بررسی نکات راهبری و نگهداری موتورخانه های سرمایشی و گرمایشی 

 23- تحلیل و بررسی کامل فلودیاگرام و تاسیسات مرکزی مربوط به یک ساختمان هتل بلند مرتبه. 

 مدرس دوره جامع موتورخانه 

مهندس فرید طلایی
طراح / مشاور / مجری / ناظر
فعال در پروژه های مطرح کشور

new baner mech room Copy - دوره جامع طراحی و محاسبات موتورخانه (دوره حضوری)
ظرفیت دوره های حضوری محدود است، پس همین الان ثبت نام کنید تا از تخفیف ویژه بهره مند شوید
   راهنمای آموزش ها

آموزش حضوری

پس از ثبت نام، فایل راهنمای دوره را از پنل کاربری خود دانلود کنید.

آموزش غیر حضوری

تمام آموزش ها با قفل نرم افزاری و تنها در ویندوز قابل اجراست.   جهت دانلود آموزش به پنل کاربری در سایت مراجعه فرمایید. پیشنهاد می گردد آموزشها را با دانلود منجر دانلود کنید.
منبع:
https://tasisatnovin.com/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *