تنظیمات شخصی سازی ماوس Mouse در سیستم عامل ویندوز 10 (Windows 10) – آموزش 365

تنظیمات شخصی سازی ماوس(Mouse) در سیستم عامل ویندوز 10:

تنظیمات شخصی سازی ماوس(Mouse):

جهت انجام تنظیمات و شخصی سازی ماوس باید به بخش تنظیمات ماوس مراجعه کنیم.

بر روی دکمه Start کلیک چپ می کنیم.

 

F:win10fasl 8edite1.pngF:win10fasl 8edite1.png

 

منوی Start ظاهر می گردد.

 

F:win10fasl 8edite1.1.pngF:win10fasl 8edite1.1.png

 

بر روی دکمه Settings کلیک چپ می کنیم.

 

F:win10fasl 11edite3.pngF:win10fasl 11edite3.png

 

پنجره settings ظاهر می گردد.

 

F:win10Win10control paneleditmous155.pngF:win10Win10control paneleditmous155.png

 

بر روی آیکن Devices کلیک چپ می کنیم.

 

F:win10Win10control paneleditmous156.pngF:win10Win10control paneleditmous156.png

 

پنجره Devices ظاهر می گردد.

 

F:win10Win10control paneleditmous157.3.pngF:win10Win10control paneleditmous157.3.png

 

بر روی Mouse & touchpad کلیک چپ می کنیم.

 

F:win10Win10control paneleditmous157.4.pngF:win10Win10control paneleditmous157.4.png

 

بررسی ناحیه Select your primary button .

این گزینه به صورت پیش فرض بر روی Left تنظیم شده است که حالت مناسب برای افراد راست دست محسوب می‌شود

 

F:win10Win10control paneleditmous157..2.pngF:win10Win10control paneleditmous157..2.png

 

اما اگر کسی چپ دست می باشد لازم است بر روی فلش رو به پایین این گزینه کلیک چپ کنیم.لیست کشوئی ظاهر میگردد.

 

F:win10Win10control paneleditmous157.2.pngF:win10Win10control paneleditmous157.2.png

 

از لیست مورد نظر بر روی گزینه Right کلیک چپ کنیم.

بررسی ناحیه Roll the mouse wheel to scroll :

این گزینه جهت بررسی اسکرول کردن می باشد با کلیک بر روی فلش رو به پایین این ناحیه دو گزینه مشاهده می شود.

 

F:win10Win10control paneleditmous158.pngF:win10Win10control paneleditmous158.png

 

مشاهده گزینه های Roll the mouse wheel to scroll:

 

F:win10Win10control paneleditmous159.pngF:win10Win10control paneleditmous159.png

 

multiple lines at a time: با انتخاب این گزینه موجب می شود با هر بار اسکرول کردن بین چند خط جابه جا شویم.

با انتخاب این گزینه موجب می شود در ناحیه Choose how many line to scroll each time بتوانیم مشخص کنیم با هر بار اسکرول کردن بین چند خط جابه جا شویم.

 

F:win10Win10control paneleditmous161.pngF:win10Win10control paneleditmous161.png

 

One Screen at a time با انتخاب این گزینه موجب می شود با هر بار اسکرول کردن بین یک صفحه جابه جا شویم.

در صورتی که از لپ تاپ استفاده می‌کنیم گزینه ی دیگری برای تنظیم تاچ پد به این صفحه اضافه می شود که به ما اجازه می‌دهد با انتخاب مقدار مناسب از جا به جایی ناخواسته‌ی نشانگر ماوس در زمان تایپ کردن جلوگیری کنیم. لازم است بر روی فلش رو به پایین Touchpad کلیک چپ کنیم.

 

F:win10Win10control paneleditmous163.pngF:win10Win10control paneleditmous163.png

 

لیست کشوئی ظاهر میگردد.

 

F:win10Win10control paneleditmous164.pngF:win10Win10control paneleditmous164.png

 

میتوان یکی از مقادیر No delay (always on) ،Short delay،Medium delay یا Long delay را برای این گزینه انتخاب کنیم.

تنظیمات اضافه‌ی ماوس:

اگر بخواهیم سایز یا ظاهر نشانگر ماوس و سایر تنظیمات پیشرفته را شخصی سازی کنیم لازم است بر روی عبارت لینک دار Additional mouse options کلیک چپ کنیم

 

F:win10Win10control paneleditmous166.pngF:win10Win10control paneleditmous166.png

 

پنجره ی Mouse Properties نمایش داده می شود.

 

F:win10Win10control paneleditmous168.pngF:win10Win10control paneleditmous168.png

 

بررسی سربرگ Buttons :

در سربرگ Buttons به تنظیمات مختلفی دسترسی خواهیم داشت.

 

F:win10Win10control paneleditmous169.1.pngF:win10Win10control paneleditmous169.1.png

 

ناحیه Button configuration:

 

F:win10Win10control paneleditmous169.2.pngF:win10Win10control paneleditmous169.2.png

 

گزینه‌ی primary Clickو secondary Click موجود در این ناحیه همان عملکرد تغییر کلیک چپ و راست را که در اپ Setting وجود داشت را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

این گزینه به صورت پیش فرض بر روی Left تنظیم شده است که حالت مناسب برای افراد راست دست (Right-handed) محسوب می‌شود.

اما اگر کسی چپ دست (Left-handed) می باشد لازم است گزینه Right را انتخاب کند.

 

F:win10Win10control paneleditmous169.3.pngF:win10Win10control paneleditmous169.3.png

 

ناحیه Double-click speeds :

در این ناحیه سرعت دابل کلیک کردن را تغییر می دهیم.

 

F:win10Win10control paneleditmous169.4.pngF:win10Win10control paneleditmous169.4.png

 

با قرار دادن اشاره گر ماوس بر روی لغزنده موجود و فشردن کلیک چپ ماوس بر روی آن و سپس حرکت اشاره گر موجب جابه جایی لغزنده می گردد. با حرکت اشاره گر ماوس به جهت عبارت Fast (سریع) موجب افزایش سرعت دابل کلیک می گردد.

با حرکت اشاره گر ماوس به جهت عبارت Slow (کُند) موجب کاهش سرعت دابل کلیک می گردد.

 

F:win10Win10control paneleditmous169.5.pngF:win10Win10control paneleditmous169.5.png

 

ناحیه Clicklock :

قابلیت جالبیست که به شما اجازه می‌دهد آیکون ها را بدون پایین نگه داشتن کلید ماوس جابه‌جا کنید. در صورتی که این قابلیت را فعال کنیم می‌توانیم به راحتی بر روی هر آیکونی کلیک کرده و آن را بکشیم، برای رها کردن آن نیز کافیست دوباره کلیک کنیم

 

F:win10Win10control paneleditmous169.6.pngF:win10Win10control paneleditmous169.6.png

 

گزینه Turn on Clicklock را فعال می کنیم.

 

F:win10Win10control paneleditmous169.7.pngF:win10Win10control paneleditmous169.7.png

 

با فعال کردن گزینه Turn on Clicklock دکمه Settings فعال می گردد.

 

F:win10Win10control paneleditmous169.8.pngF:win10Win10control paneleditmous169.8.png

 

با کلیک چپ کردنن بر روی دکمه Settings تعیین می کنیم که قبل از قفل شدن کلیک چقدر دکمه ی ماوس را پایین نگه داریم.

 

F:win10Win10control paneleditmous170.pngF:win10Win10control paneleditmous170.png

 

با حرکت لغزنده بین زمان های Short و Long جا به جا می شویم.

 

F:win10Win10control paneleditmous171.1.pngF:win10Win10control paneleditmous171.1.png

 

بررسی سربرگ Pointers :

در سربرگ Pointers نیز می‌توانیم اندازه و ظاهر نشانگر ماوس را تغییر دهیم.

 

F:win10Win10control paneleditmous171.3.pngF:win10Win10control paneleditmous171.3.png

 

ناحیه scheme:

بر روی فلش رو به پایین گزینه scheme کلیک چپ می کنیم.لیست کشوئی از گزینه ها ظاهر می گردد.

 

F:win10Win10control paneleditmous171.5.pngF:win10Win10control paneleditmous171.5.png

 

با انتخاب هر کدام از گزینه ها موجب نمایش ظاهر نشانگر ماوس می گردد.

بررسی ناحیه Customize :

اگر بخواهیم برای هر یک از حالت های نشانگر ماوس شکل دلخواهی را انتخاب کنیم کافیست گزینه های موجود در بخش Customize را انتخاب کنیم.

 

F:win10Win10control paneleditmous171.4.pngF:win10Win10control paneleditmous171.4.png

 

جهت انتخاب و مشاهده مورد های بیشتر لازم است بر روی دکمه Browse کلیک چپ کنیم.

 

F:win10Win10control paneleditmous171.7.pngF:win10Win10control paneleditmous171.7.png

 

پنجره Cursors ظاهر می گردد.در این پنجره می توانیم نوع اشاره گر را انتخاب می کنیم

 

F:win10Win10control paneleditmous171.8.pngF:win10Win10control paneleditmous171.8.png

 

بر روی دکمه Open کلیک چپ کنیم.

 

F:win10Win10control paneleditmous171.9.pngF:win10Win10control paneleditmous171.9.png

 

بررسی سربرگ Pointer Options :

 

F:win10Win10control paneleditmous172.pngF:win10Win10control paneleditmous172.png

 

ناحیه Motion :

دراین ناحیه می‌توانیم سرعت حرکت نشانگر ماوس را به صورت دستی تغییر دهیم.

با قرار دادن اشاره گر ماوس بر روی لغزنده موجود و فشردن کلیک چپ ماوس بر روی آن و سپس حرکت اشاره گر موجب جابه جایی لغزنده می گردد.

 

F:win10Win10control paneleditmous173.pngF:win10Win10control paneleditmous173.png

 

با حرکت اشاره گر ماوس به جهت عبارت Fast (سریع) موجب افزایش سرعت دابل کلیک می گردد.

با حرکت اشاره گر ماوس به جهت عبارت Slow (کُند) موجب کاهش سرعت دابل کلیک می گردد.

 

F:win10Win10control paneleditmous174.pngF:win10Win10control paneleditmous174.png

 

جهت افزایش دقت اشاره گرماوس لازم است تیک گزینه Enhance pointer precision option را فعال کنیم.

 

F:win10Win10control paneleditmous172.1.pngF:win10Win10control paneleditmous172.1.png

 

ناحیه Snap To :

 

F:win10Win10control paneleditmous175.pngF:win10Win10control paneleditmous175.png

 

با فعال کردن تیک گزینه Automatically move pointer to the default bottom in a dialog box موجب می شود هرگاه یک کادر محاوره ای را باز می کنیم اشاره گرماوس بر روی دکمه ای که به طور پیش فرض انتخاب شده است (مانند Ok و یا Apply) قرار بگیرد.

 

F:win10Win10control paneleditmous176.pngF:win10Win10control paneleditmous176.png

 

ناحیه Visibility :

 

F:win10Win10control paneleditmous177.pngF:win10Win10control paneleditmous177.png

 

با فعالل کردن تیک گزینه Display pointer trails می توانیم اشاره گر ماوس را دنباله دار کنیم.

 

F:win10Win10control paneleditmous178.pngF:win10Win10control paneleditmous178.png

 

با فعال کردن تیک گزینه Hide pointer While موجب می شود در هنگام تایپ اشاره گر ماوس مخفی گردد.

 

F:win10Win10control paneleditmous179.pngF:win10Win10control paneleditmous179.png

 

با فعال کردن تیک گزینه Show location of pointer when I press the CTRL key موجب می شود تا با فشردن کلید Ctrl محل قرار گرفتن اشاره گر ماوس نمایش داده می شود.

 

F:win10Win10control paneleditmous180.pngF:win10Win10control paneleditmous180.png

 

سربرگ Wheel :

 

F:win10Win10control paneleditmous181.pngF:win10Win10control paneleditmous181.png

 

در سربرگ Wheel همانند اپ Setting می توانیم میزان جا به جایی صفحه با اسکرول کردن را تعیین کنیم

 

F:win10Win10control paneleditmous182.pngF:win10Win10control paneleditmous182.png

 

بر خلاف گزینه های موجود در اپ Setting در اینجا میتوانیم میزان جابه‌جایی صفحه در زمان اسکرول کردن افقی صفحه را نیز تنظیم کنیم

 

F:win10Win10control paneleditmous183.pngF:win10Win10control paneleditmous183.png

 

سربرگ Hardware :

 

F:win10Win10control paneleditmous184.pngF:win10Win10control paneleditmous184.png

 

در سربرگ Hardware قابلیت خاصی در اختیار ما قرار ندارد اما می‌توانیم از این بخش برای بررسی مشخصات ماوس خود نظیر اطلاعات مربوط به درایور استفاده کنیم.

 

F:win10Win10control paneleditmous185.pngF:win10Win10control paneleditmous185.png

 

منبع:
https://amoozesh365.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *